Nieodpłatne zajęcia fitness w każdy piątek o godz.19,00 dla dorosłych i młodzieży. Zapraszamy!

Dni otwarte w naszym gimnazjum

Informujemy, że w dniach 18 i 19 lutego drzwi naszej szkoły stały otworem. Młodzież szkół podstawowych oraz ich rodzice mogli zapoznać się z naszym gimnazjum, a także porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Tutaj przedstawiamy relację oraz kilka zdjęć.

Możesz pomóc - odpisz 1% podatku

Rozliczając popularny PIT, czyli składając zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego, można wesprzeć nasze gimnazjum. Wypełnić należy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym oraz wpisać, że chcemy przekazać 1% podatku na rzecz PARAFIALNEGO UCZNIOWSKIEGO KATOLICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "CHRZCICIEL" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych - integracyjnych, z dopiskiem Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach podając KRS 0000313803.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Po konsultacjach dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2014/2015 są następujące.

Tyski Portal Oświatowy

Informujemy, że od kilku dni w sieci działa już strona Tyskiego Portalu Oświatowego oraz nowa strona Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z informacji zawartych na tych stronach.

Tyski Portal Oświatowy MZO Tychy

Nasza szkoła na Facebooku facebook gimnazjum 1 w Tychach

Otwórz prezentację o naszym gimnazjum (*.pdf)

Kulinarni odkrywcy

Kulinarni odkrywcy

Projekt Tesco "Kulinarni odkrywcy" wpisuje się całkowicie w działania naszego gimnazjum związane z promowaniem zdrowego stylu życia. Dlatego postanowiliśmy do niego przystąpić. Tematem jest odkrywanie pasji gotowania i pokazanie, że przyrządzanie posiłków może być kreatywną i ciekawą zabawą.To również szansa nie tylko na rozwinięcie swoich kulinarnych talentów, ale także innych np. filmowych, aktorskich, muzycznych, a nawet literackich.

Bezpieczne Wakacje

Bezpieczne wakacje

Ogólnopolska akcja "Bezpieczne Wakacje" ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Bierzemy udział w tej akcji. Organizowany jest konkurs plastyczny dotyczący tej tematyki.

Świat bez głodu

Świat bez głodu

Nasza szkoła za sprawą grupy uczniów włączyła się do działań Polskiej Akcji Humanitarnej "Świat bez głodu". Kampania ta ma na uwadze dwa cele: edukacja i zbiórka pieniędzy. Zbiórka odbędzie się 16 czerwca, a dochód z niej przeznaczony będzie na kampanię „Świat bez głodu” PAH. Na stronie gimnazjalnego FB będą dodawane filmiki edukacyjne, a na drzwiach klas pojawią się nowe informacje. W planach jest również konkurs dla wszystkich klas. Czekamy na odzew.

Szkoła w ruchu

Ćwiczyć każdy może

Otrzymaliśmy tytuł "Szkoły w ruchu". Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wzięły udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełniły wymagane kryteria. Więcej na stronie bloga wychowania fizycznego.

Młodzi głosują

Młodzi głosują

Nasze gimnazjum wzięło udział w programie "Młodzi głosują". Jest to projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej mający na celu przygotowanie i przeprowadzenie przez uczniów w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. W ramach projektu stworzyliśmy gazetkę ścienną informującą m.in. o roli i o działaniach Parlamentu Europejskiego, przeprowadziliśmy debatę online na facebooku, przeprowadziliśmy również akcję profrekwencyjną podczas naszego festynu szkolno-osiedlowego oraz przeprowadziliśmy wybory parlamentarne wśród uczniów klas trzecich Wszystkim zaangażowanym w nasze działania w ramach projektu serdecznie dziękujemy!!! Więcej na facebooku.

Klub Żeglarski

Klub żeglarski Wyga

Miło nam poinformować, że naszej szkole działa Szkolny Klub Żeglarski. Wspiera nas Klub Żeglarski WYGA , który swoją stanicę ma na Paprocanach i to właśnie tam za parę tygodni rozpoczniemy zajęcia praktyczne na wodzie w ramach kursu na patent, jak na razie trwają zajęcia teoretyczne wiedzy przybywa, trzeba zacząć ją utrwalać, bo egzamin tuż, tuż. A we wrześniu… we wrześniu czeka nas Szkoła pod Żaglami;)

„Mądre żywienie zdrowe pokolenie”

Mądre żywienie zdrowe pokolenie

Wzięliśmy udział w programie edukacyjno-badawczym "Mądre żywienie zdrowe pokolenie" koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Celem programu było przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej uczniów, ocena ich stanu odżywiania oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Przedstawiamy certyfikat uzyskany przez nasze gimnazjum.

„Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli”

Nowatorska szkoła

Projekt „Nowatorska szkoła…” kierowany jest do nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostaną wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności poszczególnych nauczycieli oraz wpłynąć na wzrost jakości pracy szkoły, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

„Śląskie drogi do wolności”

Śląskie drogi do wolności

Śląskie drogi do wolności - to innowacyjny i interaktywny projekt edukacyjny:
- skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego,
- poświęcony historii walki Ślązaków o polskość Śląska na przestrzeni XIX i XX wieku od kulturkampfu i powstań śląskich przez II wojnę światową i lata powojenne po antykomunistyczną opozycję demokratyczną,
- realizowany w oparciu o współpracę organizacji pozarządowych, śląskich instytucji kultury i placówek oświatowych.

„Znak Jakości Interkl@sa”

Ubiegamy się o Znak Jakości Interkl@sa

Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. Najważniejsze działania podejmowane i związane z ubieganiem się o "Znak Jakości Interkl@sy" przedstawiamy na osobnej stronie www.

„Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”

Bezpieczna szkoła - dyplom

W okresie 10 października 2012 do 13 marca 2013 roku nasza szkoła brała udział w konkursie „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, którego celem było popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs ma na celu jednocześnie podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i ucznia. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły do realizacji zadania, których wykonanie było oceniane przez jury. Nasze gimnazjum zdobyło Tytuł Bezpiecznej Szkoły i członkostwo Ogólnopolskiego Klubu "Bezpieczne Szkoły".

Projekt - „Szkoła Promująca Zdrowie”

Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła już od początków swego istnienia podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Działania szkoły komponują się z zasadami działania szkół promujących zdrowie, dlatego też postanowiliśmy przystąpić do tego programu i starać się o uzyskanie Certyfikatu "Szkoły Promującej Zdrowie". Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowszej, bardziej bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i podejmowanie działań dla zdrowia. Więcej o działaniach związanych z promocją zdrowia w naszym gimnazjum możesz dowiedzieć się tutaj.

"Młodzież w działaniu" - nasza też...

Młodzież w działaniu

"Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia. Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego. Nasza szkoła realizuje ten projekt we współpracy z Centrum Młodzieży ASTRA z Jaworzna. W projekcie biorą udział grupy młodzieży z Polski, Francji i Rumunii.
W roku szkolnym 2013/2014 we wrześniu nasza młodzież uczestniczyła w specjalnych warsztatach w Chorwacji, jak zwykle szczegółowa relacja na Facebooku, a tutaj fotorelacja.

"Warto być dobrym"

Staramy się być lepsi, dlatego bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji "Warto być dobrym". Was też zachęcamy. Film reklamowy akcji "Warto być dobrym"

Więcej szczegółów o celach i zadaniach związanych z tą największą KAMPANIĄ DOBRA znajdziecie bezpośrednio na stronie.

"Obrastaliśmy w piórka" biorąc udział w programie...

Obrastam w piórka

Ogólnym celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Gimnazjów poprzez realizację 12 programów rozwojowych, które miały zlikwidować zdiagnozowane bariery. Zatwierdzone przez Rady Pedagogiczne Programy Rozwojowe Szkół opracowane były na podstawie przeprowadzonych diagnoz (metodami obserwacji, wywiadu i ankiety).

Więcej o "piórkach" dowiesz się na stronie projektu, za to koniecznie zobacz co konkretnie robiliśmy w ramach programu "Obrastam w piórka" w naszym gimnazjum!

Obrastam w piórka

Uczestniczyliśmy w projekcie "Szkoła Szans"

Europejski Fundusz Społeczny

Nasze Gimnazjum uczestniczyło w ciekawym projekcie finansowanym z dotacji Unii Europejskiej o nazwie Szkoła Szans, a obejmującym organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

W naszej szkole projekt nosił nazwę Przygoda z nauką (galeria zdjęć). Celem projektu była integracja uczniów, pomoc uczniom z problemami w nauce, rozwijanie zainteresowań i pasji, umożliwienie spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny, a zarazem wartościowy. Do najciekawszych zajęć należały: Pomagam, bo chcę · Wydział Odnalezionych Talentów · Przygoda z biologią · Fotografia jako hobby · Bike'owe historie · W zdrowym ciele zdrowy duch oraz Graj i wygraj.

Nasze Gimazjum to Szkoła z Klasą!

Szkoła z Klasą

W akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta RP przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej braliśmy udział w roku szkolnym 2002/2003. Tak prezentują się nasz dyplom i certyfikat jakie uzyskaliśmy. Szkoła z Klasą