Przerwa świąteczna i egzaminy gimnazjalne

Przypominamy, że przerwa wielkanocna trwa w tym roku od 17–22.04.2014r., a egzaminy gimnazjalne rozpoczynają się bezpośrednio po tej przerwie tj. 23-25.04.2014r. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Uczniowie klas I i II w tym okresie nie mają zajęć.

Zapraszamy rodziców - konsultacje

Dnia 24 kwietnia odbędą się konsultacje z rodzicami o godz.17,00. Warto skorzystać z tej formy by porozmawiać z poszczególnymi nauczycielami, ponieważ do 20 maja wystawiane będą proponowane oceny z poszczególnych przedmiotów.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych naszego gimnazjum

Prosimy o zapoznanie z przepisami i zasadami dotyczącymi zapisania swoich pociech do naszej szkoły. To tutaj można sprawdzić!

Odpisz od podatku 1% i wspieraj nasze gimnazjum

Od lat współpracujemy z PUKKS "Chrzciciel" Tychy. Rozliczając zeznanie podatkowe możemy odpisać 1% podatku na rzecz naszego gimnazjum - zakupimy sprzęt sportowy. Wypełnić należy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) podając nazwę: PARAFIALNY UCZNIOWSKI KATOLICKI KLUB SPORTOWY "CHRZCICIEL" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych - integracyjnych z dopiskiem Gimnazjum nr 1 w Tychach im. A.K. oraz podać nr KRS 0000313803. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.

Tematy projektów edukacyjnych na rok 2013/2014

Prosimy o zapoznanie się uczniów z tematyką projektów edukacyjnych na bieżący rok szkolny tutaj.

Zapraszamy rodziców

Siatkówka dla rodziców i nauczycieli odbywać się będzie w poniedziałki o godzinie 20.00 - 21.30 na sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy. Warto zadbać o zdrowie i własną kondycję.

facebook

Witamy na stronie naszego Gimnazjum

Klub Żeglarski

Klub żeglarski Wyga

Miło nam poinformować, że naszej szkole działa Szkolny Klub Żeglarski. Wspiera nas Klub Żeglarski WYGA , który swoją stanicę ma na Paprocanach i to właśnie tam za parę tygodni rozpoczniemy zajęcia praktyczne na wodzie w ramach kursu na patent, jak na razie trwają zajęcia teoretyczne wiedzy przybywa, trzeba zacząć ją utrwalać, bo egzamin tuż, tuż. A we wrześniu… we wrześniu czeka nas Szkoła pod Żaglami;)

„Mądre żywienie zdrowe pokolenie”

Mądre żywienie zdrowe pokolenie

Wzięliśmy udział w programie edukacyjno-badawczym "Mądre żywienie zdrowe pokolenie" koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Celem programu było przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej uczniów, ocena ich stanu odżywiania oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Przedstawiamy certyfikat uzyskany przez nasze gimnazjum.

„Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli”

Nowatorska szkoła

Projekt „Nowatorska szkoła…” kierowany jest do nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostaną wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności poszczególnych nauczycieli oraz wpłynąć na wzrost jakości pracy szkoły, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

„Śląskie drogi do wolności”

Śląskie drogi do wolności

Śląskie drogi do wolności - to innowacyjny i interaktywny projekt edukacyjny:
- skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego,
- poświęcony historii walki Ślązaków o polskość Śląska na przestrzeni XIX i XX wieku od kulturkampfu i powstań śląskich przez II wojnę światową i lata powojenne po antykomunistyczną opozycję demokratyczną,
- realizowany w oparciu o współpracę organizacji pozarządowych, śląskich instytucji kultury i placówek oświatowych.

„Znak Jakości Interkl@sa”

Ubiegamy się o Znak Jakości Interkl@sa

Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. Staramy się o ten tytuł, ponieważ potwierdza, że nasze gimnazjum jest nowoczesne, a nowe technologie odgrywają w procesie dydaktycznym bardzo ważną rolę. Możemy też pokazać się i pochwalić naszymi dokonaniami i osiągnięciami w środowisku lokalnym oraz na forum ogólnopolskim. Najważniejsze działania podejmowane i związane z ubieganiem się o "Znak Jakości Interkl@sy" przedstawiamy na osobnej stronie www.

„Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”

Bezpieczna szkoła - dyplom

W okresie 10 października 2012 do 13 marca 2013 roku nasza szkoła brała udział w konkursie „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, którego celem było popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs ma na celu jednocześnie podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i ucznia. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły do realizacji zadania, których wykonanie było oceniane przez jury. Nasze gimnazjum zdobyło Tytuł Bezpiecznej Szkoły i członkostwo Ogólnopolskiego Klubu "Bezpieczne Szkoły".

Projekt - „Szkoła Promująca Zdrowie”

Szkoła promująca zdrowie

Nasza szkoła już od początków swego istnienia podejmuje działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Działania szkoły komponują się z zasadami działania szkół promujących zdrowie, dlatego też postanowiliśmy przystąpić do tego programu i starać się o uzyskanie Certyfikatu "Szkoły Promującej Zdrowie". Głównym celem programu jest stworzenie szkoły zdrowszej, bardziej bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i podejmowanie działań dla zdrowia. Więcej o działaniach związanych z promocją zdrowia w naszym gimnazjum możesz dowiedzieć się tutaj.

"Młodzież w działaniu" - nasza też...

Młodzież w działaniu

"Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia. Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego. Nasza szkoła realizuje ten projekt we współpracy z Centrum Młodzieży ASTRA z Jaworzna. W projekcie biorą udział grupy młodzieży z Polski, Francji i Rumunii.
W roku szkolnym 2013/2014 we wrześniu nasza młodzież uczestniczyła w specjalnych warsztatach w Chorwacji, jak zwykle szczegółowa relacja na Facebooku, a tutaj fotorelacja.

"Warto być dobrym"

Staramy się być lepsi, dlatego bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji "Warto być dobrym". Was też zachęcamy. Film reklamowy akcji "Warto być dobrym"

Więcej szczegółów o celach i zadaniach związanych z tą największą KAMPANIĄ DOBRA znajdziecie bezpośrednio na stronie.

"Obrastaliśmy w piórka" biorąc udział w programie...

Obrastam w piórka

Ogólnym celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Gimnazjów poprzez realizację 12 programów rozwojowych, które miały zlikwidować zdiagnozowane bariery. Zatwierdzone przez Rady Pedagogiczne Programy Rozwojowe Szkół opracowane były na podstawie przeprowadzonych diagnoz (metodami obserwacji, wywiadu i ankiety).

Więcej o "piórkach" dowiesz się na stronie projektu, za to koniecznie zobacz co konkretnie robiliśmy w ramach programu "Obrastam w piórka" w naszym gimnazjum!

Obrastam w piórka

Uczestniczyliśmy w projekcie "Szkoła Szans"

Europejski Fundusz Społeczny

Nasze Gimnazjum uczestniczyło w ciekawym projekcie finansowanym z dotacji Unii Europejskiej o nazwie Szkoła Szans, a obejmującym organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

W naszej szkole projekt nosił nazwę Przygoda z nauką (galeria zdjęć). Celem projektu była integracja uczniów, pomoc uczniom z problemami w nauce, rozwijanie zainteresowań i pasji, umożliwienie spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny, a zarazem wartościowy. Do najciekawszych zajęć należały: Pomagam, bo chcę · Wydział Odnalezionych Talentów · Przygoda z biologią · Fotografia jako hobby · Bike'owe historie · W zdrowym ciele zdrowy duch oraz Graj i wygraj.

Nasze Gimazjum to Szkoła z Klasą!

Szkoła z Klasą

W akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta RP przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej braliśmy udział w roku szkolnym 2002/2003. Tak prezentują się nasz dyplom i certyfikat jakie uzyskaliśmy. Szkoła z Klasą